menu dblex
stridsplats
substantiv
slagfält
valplats
arena
vädjobana
krigsskådeplats
fält
kampplats
tummelplats
stridsterräng
scen
boxningsring

Alla synonymer går att klicka på.