menu dblex
stridande
adjektiv
kämpe
krigare
kombattant
stridsman
I uttryck
sinsemellan stridande
stridande mot

Alla synonymer går att klicka på.