menu dblex
stimulus
substantiv
eggelse
incitament
impuls
sporre
stimulans
retning

Alla synonymer går att klicka på.