menu dblex
stiltje
substantiv
vindstilla
bleke
lugn
bedarrning
doldrum
kalmområde
kav lugn
stagnation
stillestånd

Alla synonymer går att klicka på.