menu dblex
stillatigande
adjektiv
under tystnad
utan att opponera sig
utan invändning
utan prat
utan protest

Alla synonymer går att klicka på.