menu dblex
stiga fram
verb
uppträda
framträda
visa sig
falla i ögonen

Alla synonymer går att klicka på.