menu dblex
stickprov
substantiv
slumpmässigt urval
urval
sampel
sample
utdrag
statistiskt urval
smakprov

Alla synonymer går att klicka på.