menu dblex
stat i staten
fras
betydelsefull maktfaktor

Alla synonymer går att klicka på.