menu dblex
stab
substantiv
personal
följe
svit
uppvaktning
kår
medarbetare
underlydande
anställda
grupp
medhjälpare
högkvarter
ledning

Alla synonymer går att klicka på.