menu dblex
springande punkt
substantiv
huvudsak
kärna

Alla synonymer går att klicka på.