menu dblex
spontanitet
substantiv
ursprunglighet
naturlighet
natur
omedelbarhet
otvungenhet
impulsivitet

Alla synonymer går att klicka på.