menu dblex
specimen
substantiv
exemplar
individ
species
prov
avhandling
lärdomsprov
uppsats
försök

Alla synonymer går att klicka på.