menu dblex
sottis
substantiv
dumhet
strunt
nonsens
persilja
groda
enfaldigt yttrande
menlöst prat
Se även
sottiser

Alla synonymer går att klicka på.