menu dblex
som regel
adverb
vanligen
i allmänhet
mestadels
i regel
oftast
vanligtvis
generellt sett
i stort sett

Alla synonymer går att klicka på.