menu dblex
sodomi
substantiv
homosexualitet
pederasti
onaturlig otukt
perversitet
tidelag

Alla synonymer går att klicka på.