menu dblex
snarare
adverb
hellre
förr
fastmer
tvärtom
fastmera
rättare sagt
noga taget
i verkligheten
egentligen
närmast

Alla synonymer går att klicka på.