menu dblex
sluttande
adjektiv
lutande
sned
vind
brant
I uttryck
göra sluttande
komma på det sluttande planet
på det sluttande planet

Alla synonymer går att klicka på.