menu dblex
slutta
verb
luta
stupa
sänka sig
hälla
dosera
bära utför
gå nedåt
gå utför

Alla synonymer går att klicka på.