menu dblex
slutstation
substantiv
slutpunkt
ändpunkt
gräns
slut
ändstation
terminal
mål
vändpunkt

Alla synonymer går att klicka på.