menu dblex
slutliga
adjektiv
sista
Se även
slutlig

Alla synonymer går att klicka på.