menu dblex
slutledning
substantiv
slutsats
konklusion
deduktion
slut
syntes
syllogism
argumentation
argumentering
härledning
resonemang
omdöme
tolkning
Se även
slutledningar
I uttryck
felaktig slutledning

Alla synonymer går att klicka på.