menu dblex
slaska
verb
plaska
skvalpa
skvätta
stänka
blaska
regna
slabba
töa
smälta
tina
gloppa
I uttryck
slaska ned
slaska ner sig

Alla synonymer går att klicka på.