menu dblex
slapphet
substantiv
slöhet
indolens
lojhet
lättja
liknöjdhet
tygellöshet
lättsinne
efterlåtenhet
hållningslöshet
svaghet

Alla synonymer går att klicka på.