menu dblex
skyn
substantiv
himmel
himlavalvet
himlen
luften
luft
det blå
Se även
sky
skyar
I uttryck
komma som fallen från skyn
sträva mot skyn

Alla synonymer går att klicka på.