menu dblex
skymta
verb
spåra
ana
varsna
skönja
få en skymt av
dyka upp
visa sig
glimta
hägra
vara skönjbar
I uttryck
låta skymta
skymta i bakgrunden

Alla synonymer går att klicka på.