menu dblex
skvalta
substantiv
skvaltkvarn
skvalta
verb
skvimpa
stänka

Alla synonymer går att klicka på.