menu dblex
skruvlinje
substantiv
spiral
vindel

Alla synonymer går att klicka på.