menu dblex
skranka
substantiv
gräns
spärr
skiljemur
mur
hinder
barriär
inskränkning
begränsning
tygel
hämsko
råmärke
band
skiljegräns
Se även
skrankor

Alla synonymer går att klicka på.