menu dblex
skolastisk
adjektiv
spetsfundig
hårklyvande
sofistisk
hårdragen
livsfrämmande
ordklyvande

Alla synonymer går att klicka på.