menu dblex
skitprat
substantiv
struntprat
skvaller
rappakalja
dumheter
snack
strunt

Alla synonymer går att klicka på.