menu dblex
skingra sig
verb
upphöra
lätta
försvinna
lyfta
lättna
dela sig
sprida sig
upplösa sig
skiljas
kringspridas

Alla synonymer går att klicka på.