menu dblex
skiljaktigt
adjektiv
annorlunda
Se även
skiljaktig
skiljaktiga

Alla synonymer går att klicka på.