menu dblex
sken-
förled
pseudo-
kvasi-
falsk
fingerad
overklig
vilseledande

Alla synonymer går att klicka på.