menu dblex
sjunken
adjektiv
fördärvad
förfallen
avsigkommen

Alla synonymer går att klicka på.