menu dblex
sjunkande vatten
substantiv
ebb

Alla synonymer går att klicka på.