menu dblex
sjunka i dvala
verb
domna

Alla synonymer går att klicka på.