menu dblex
sitta illa till
verb
sitta trångt
vara i trångmål

Alla synonymer går att klicka på.