menu dblex
sin lit till
verb
bygga på

Alla synonymer går att klicka på.