menu dblex
simili-
förled
pseudo-
kvasi-
oäkta

Alla synonymer går att klicka på.