menu dblex
siffra
substantiv
taltecken
nuffra
nummer
antal
summa
tal
belopp
Se även
siffror

Alla synonymer går att klicka på.