menu dblex
siesta
substantiv
tupplur
slummer
sömn
blund
vila
vilostund
avkoppling
latstund
middagsslummer
tyst timme
vilotimme

Alla synonymer går att klicka på.