menu dblex
ses
verb
träffas
råkas
synas
förekomma
I uttryck
som ses med blida ögon
vi ses
vi ses igen

Alla synonymer går att klicka på.