menu dblex
sen var det stopp
fras
sedan var det ogörligt
stört omöjligt
täfft

Alla synonymer går att klicka på.