menu dblex
semester
substantiv
lov
fritid
ledighet
ferie
vila
ferier
sommarledighet
vilotid
rekreation
fridagar
arbetsfritt
ledigt

Alla synonymer går att klicka på.