menu dblex
segla med lik i lasten
verb
ha lik i lasten

Alla synonymer går att klicka på.