menu dblex
se ut
verb
ta sig ut
förefalla
te sig
göra sig
teckna sig till

Alla synonymer går att klicka på.