menu dblex
sammanslutas till ett helt
verb
integrera

Alla synonymer går att klicka på.