menu dblex
sammanlagt
adverb
tillsammans
inalles
tillhopa
summa summarum
totalt
summa
allt som allt
helt
fullständigt
in toto

Alla synonymer går att klicka på.