menu dblex
sammankoppling
substantiv
kombination

Alla synonymer går att klicka på.