menu dblex
salut
substantiv
honnör
hälsning
reverens
hedersbevisning
hedersbetygelse
hyllning
kanonad
salva
hederssalva

Alla synonymer går att klicka på.